Op deze website doen wij een bescheiden poging om het verstoorde evenwicht  in woord, beeld en geluid te herstellen. Hier vindt u zowel Oosterse als Westerse spirituele muziek.  Meditatie muziek is nu eenmaal van alle culturen. Dwars door alle godsdienstige en culturele stromingen in de wereld heen klinkt  al eeuwenlang het geluid van een universele scheppende  werkelijkheid.


En waarom zou de bevolking van het Westen de klanken van deze oeroude bron in de eerste plaats in het Oosten moeten zoeken?


Sinds enkele jaren zijn er in de hele wereld christelijke meditatie-groepen actief die zich volledig op de Bijbel richten.

De deelnemers/sters aan deze groepen concentreren hun aandacht in de eerste plaats op de heilige kracht van Jezus Christus. Via Christus komen zij in contact met de universele kracht van de Heilige Geest en met de God van het Oude en het Nieuwe testament. Stilte speelt in deze groepen een belangrijke rol, maar men mediteert ook op speciaal geselecteerde meditatiemuziek.


Wat is meditatie muziek? Op deze vraag kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. De gemiddelde Nederlander denkt in dit verband  aan rustgevende muziek. Muziek, die je een gevoel van geestelijke en lichamelijke ontspanning kan bezorgen.


Het kan gaan om zogenoemde feel good music waarin bijvoorbeeld een warm klinkende piano in een zich constant herhalend ritme de boventoon voert. Of om monotone brainwaves en kabbelende synthesizer klanken.  En ook natuurgeluiden kunnen een gevoel van ontspanning in je opwekken. Het geluid van de branding van de zee bijvoorbeeld heeft op de meeste mensen een zeer rustgevend effect. Zeegeluiden kunnen stressgevoelens verminderen.


Het is goed om  serieus rekening te houden met je eigen instelling op het gebied van spiritualiteit, levensovertuiging en cultuur. Zoek dus gericht naar muziek die past bij jouw eigen persoonlijkheid.  Als je een bepaalde muziekrichting niet vertrouwt (bijvoorbeeld; als je protestants Christen bent, en je wordt geconfronteerd met ‘magische New Age-muziek’) begin er dan niet aan.


Laat je niet verleiden door muzikale culturen die in jouw ogen indoctrinerend en/of hypnotiserend van karakter zijn.


Wees daarentegen ook niet al te bang om het bijbel-woord; ‘Onderzoek alles en behoud het goede’, ook op dit gebied, in je eigen leven toe te passen. Angst kan zowel een goede als een slechte raadgever zijn.

Natuurlijk moet je je, lichamelijk en/of geestelijk, niet overgeven aan de rustgevende kracht van meditatiemuziek als je daar nu niet voor in de stemming bent of als de omstandigheden het op dit moment niet toelaten dat jij je afsluit van je omgeving.


Het is een open deur natuurlijk.. …Maar toch maar even…

Mediteer nooit wanneer je onderweg bent in het verkeer.


 Zorg er zelf altijd voor dat  je veilig en ongestoord kunt zitten of liggen.


Mediteren doe je uiteraard op eigen initiatief en dus ook onder eigen verantwoordelijkheid.

Meditatiemuziek is van alle culturen Beethoven Bach Contact: Redactie meditationmusic.tv - eindredacteur Ab Drijver

Sinds de dagen waarin The Beatles en andere beroemde Westerse artiesten zich openlijk tot  de leer van India’se goeroes bekeerden is de oosterse spiritualiteit een belangrijke geestelijke inspiratiebron voor miljoenen Europeanen en Amerikanen. De eigen (vaak eeuwenoude) spirituele cultuur staat daardoor bijna op het tweede plan. Katholiek-spirituele Gregoriaanse meditaties en protestantse gezangen zijn in het Westen, als het gaat om inkeer, gebed en meditatie, vaak minder populair dan Mantra’s en gezangen uit het Oosten.


De zogenoemde New Age-beweging van het Westen probeert de kloof tussen Oost en West op het spiritueel-meditatieve vlak te overbruggen. Maar het begrip New Age stuit op grote weerstand binnen  de gevestigde religies van het Westen. New Age-spiritualiteit is en blijft voor velen een wazig begrip. En de Oosterse geestelijke stromingen behouden mede daardoor hun mystieke aantrekkingskracht.


Binnen de Katholieke kerk zijn er inmiddels wereldwijd groepen ontstaan die bepaalde kenmerken van de Oosterse religies bestuderen en die, na zorgvuldige toetsing, bepaalde zienswijzen en verworvenheden vanuit deze religies in de eigen kerk proberen te integreren. In toenemende mate wordt het begrip Heilige Geest omarmd en aanbeden. In Protestantse kerken begint er ook langzamerhand een proces op gang te komen waarbij het verlangen naar echtheid en verdieping van de geloofsbeleving centraal staat.


Maar het Oosten is nog steeds aan zet, als het gaat om het verspreiden van spiritualiteit en diepere innerlijke bezieling. En de Westerse religies bieden er nog maar weinig weerwoord aan.

Het zingen van Christelijke mantra’s is bijvoorbeeld nog steeds een betrekkelijk onbekend fenomeen. De Amerikaanse gospelzanger Michel W. Smith was een van de eersten die een mantra-gospel in zijn repertoire opnam. Met zijn ‘Agnus Dei’ (een kort gebed dat verschillende keren herhaald wordt) brengt hij wereldwijd duizenden Christenen in vervoering.

De Bijbel bevat vele meditatieve teksten en christelijke mantra’s. En tientallen beroemde Westerse componisten hebben werken geschreven die bijzonder geschikt zijn om als meditatieve muziek te fungeren.


Mozart schreef (zonder dat hij het ooit zo zou omschrijven) zeer effectieve meditatiemuziek.

Bach was een grootmeester als het gaat om het benaderen van het grote mysterie van de schepping via het universele medium  dat wij kennen als golven, klank

en ritme.


wat-is-meditatie wat-is-meditatiemuziek meditatieve-mp3-tracks bidden of mediteren? spiritualiteit-of-wetenschap gespecialiseerde-verkoopadressen youtube-1-muziek-en-lessen denk-mee-contactpagina muziek-als-medicijn producenten-artiesten-labels andere-websites
meditatie muziek