Boccherini meditatieve-mp3-tracks meditatie muziek

Bach

Beethoven

Christelijke componisten vervuld van spiritualiteit

Het Christendom heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot het schrijven van spirituele muziek die indertijd bedoeld was om  de innerlijke wereld van de gelovigen te beroeren. Tijdens kerkdiensten moesten orgelklanken en koorgezangen de geest van het volk zowel bemoedigen als beteugelen.


Aan de ene kant was er het indringende verlangen naar deemoed en schuldbelijdenis.  Aan de andere kant mochten teksten en muziek het volk soms toch ook wel hoop geven op een stralende toekomst  in een andere wereld. Een wereld,  waarin het aardse lijden voorgoed ten einde zou zijn.


Tientallen  klassieke meesterwerken hebben hun oorspronkelijke spirituele kracht nog steeds niet verloren. Vele werken van verscheidene christelijke componisten zijn dan ook  bijzonder geschikt om als muzikale leiddraad te dienen op de innerlijke weg naar inkeer, meditatie en gebed.