Muziek als medicijn

Het is bekend dat geluidsgolven, klanken, ritmes en muziekpatronen van grote invloed  zijn op de menselijke geest. Internationale neuro-wetenschappers hebben ontdekt dat alle geluidsgolven, die door het menselijk oor worden opgevangen, subtiele veranderingen teweeg brengen in de elektrische activiteit in onze hersenen. Geluiden beïnvloeden de  golfpatronen in de hersenen. Daardoor ontstaan er in ons brein gevoelens en beelden die ons gevoelsleven zeer direct beïnvloeden.  In ons dagelijks bestaan beseffen wij meestal niet hoe groot de invloed van geluid  (en zeker ook die van muziek) is als het gaat om het bewaren en/of verstoren van onze innerlijke stabiliteit.

Wie serieus op zoek gaat naar kennis over de wisselwerking die er bestaat tussen enerzijds de golfpatronen in onze hersenen en anderzijds de voortdurende geluidenstroom die vanuit de buitenwereld tot ons komt ontdekt al  snel dat de wereld van de geluidsgolfpatronen bijzonder fascinerend  is.  Geluidsgolven en hersengolven  zijn meetbaar. Het arsenaal aan apparaten waarmee men metingen kan verrichten groeit nog met de dag. De bekende EEG apparatuur in ziekenhuizen waarmee hersenactiviteit wordt gemeten is er slechts een voorbeeld van. We hebben het dus niet over hocus pocus als we stellen dat geluidsgolven en elekrische hersengolfpatronen daadwerkelijk bestaan. De wisselwerking die zij op elkaar uitoefenen kan letterlijk in beeld worden gebracht.

Het is bekend dat muziektherapeuten hun muziek- en geluidsarsenaal  zorgvuldig afstemmen op het individu dat zij behandelen. Soms laten zij alleen maar klanken horen die in frequentie corresponderen met bepaalde golfpatronen in onze hersenen. Alpha-golven verdiepen de ontspanningsgraad en verhogen de  creativiteit in de menselijke geest. Beta-golven maken ons alert en in veel gevallen zelfs (te) gespannen. Een voortdurend  teveel aan beta-golven kan tot chronische stress leiden. Alpha-golven nemen stress weg en openen in sommige gevallen de innerlijke deur naar mentale en lichamelijke genezing.

Meditatieve muziek is bij uitstek geschikt voor  mensen die hun hersengolven regelmatig willen beinvloeden, omdat zij bijvoorbeeld graag een gestrest Betagolven ritme in een  rustig Alphagolven patroon willen veranderen.  Goed gekozen meditatiemuziek  kan daarbij wonderen verrichten.  De meeste mannen functioneren dagelijks  voornamelijk in de Beta-staat terwijl vrouwen vaak tussen A en B heen en weer pendelen.  Beta-golven zorgen er voor dat wij alle dagelijkse beslommeringen goed aankunnen. Maar ze kunnen ons ook negatieve stress bezorgen. Als wij, via een gerichte meditatie, van Beta naar Alpha willen gaan dan lijkt dat vaak moeilijk. Want Betagolven zorgen er voor dat wij constant alert zijn en dat wij ook contant over allerlei problemen en probleempjes nadenken.

Vooral vrouwen weten uit ervarig dat zo’n Beta-stroom in je hoofd maar moeilijk tot rust kan worden gebracht. Mediteren en werkelijk tot rust komen lijkt dan ook vaak niet gemakkelijk.  Maar mediteren is in feite heel simpel. Alle mensen die niet aan chronische slapeloosheid leiden komen namelijk elke avond voor het slapen gaan, en elke ochtend vlak voor het ontwaken, automatisch een tijdje in de Alpha-staat terecht. Wij bereiken dus  vrijwel allemaal gemakkelijk het Alpha-meditatie stadium, zonder dat wij daar allerlei ingewikkelde meditatie oefeningen voor hoeven te doen !

Mannen denken en handelen zoals gezegd in het algemeen vaker vanuit Beta-ritmes dan vrouwen, die in heel veel gevallen het liefst door innerlijke Alpha-gordijntjes naar de buitenwereld willen kijken. Het verschil in elektrische hersenactiviteit  verklaart voor een belangrijk deel waarom er  (generaliserend gesproken) ook duidelijk verschil bestaat tussen ‘de rationele man’ en ‘de intuitieve vrouw’. Vrouwen komen immers van de Alpha-planeet Venus, terwijl mannen van Beta-planeet Mars komen.  ‘Koele carriere vrouwen’ hebben een knopje in hun hoofd waarmee ze, als het nodig is, snel van Alpha naar Beta kunnen overschakelen. In vele mannenhoofden schijnt zo’n  handig knopje te ontbreken, waardoor het gevoelsleven van mannen in veel gevallen overheersd wordt door Betagolven.

meditatie muziek meditatie muziek muziek-als-medicijn-2