meditatie muziek
Geluidsgolven zijn krachten

Muziek en klank kunnen ons bevrijden van innerlijke blokkades. Daardoor is muziek  in sommige gevallen  een natuurlijk  medicijn. Maar muziek kan ons ook irriteren. Sterker nog; zeer krachtige geluidsgolven kunnen een mens zelfs geestelijk vernietigen. Het is bekend dat er tijdens de oorlog in Irak in sommige detentiecentra geluidsgolven werden ingezet om een verdachte tot een bekentenis te dwingen. Iedereen die langer dan een dag wordt blootgesteld aan een overdosis aan decibels wordt doof en vervolgens geestelijk murw geslagen. Laat staan dat deze behandeling een week lang dag en nacht wordt toegepast. Geluidsgolven kunnen dus ongezond zijn.

Het geluid van een opstijgend straalvliegtuig kan tot doofheid leiden. En ook in discotheken lopen mensen het risico dat zij een gehoorbeschadiging oplopen. Klanken, geluidstrillingen en muziek kunnen, in de vorm van een overdosis, of wanneer ze geladen zijn met negatieve bedoelingen, dus gevaarlijk zijn. Een voorbeeld van negatief geladen geluid is de brallende stem van Adolf Hitler die desondanks miljoenen mensen wist te inspireren tot negatieve uitingen van saamhorigheid. Het is dan ook van groot belang dat het eeuwenoude universele medicijn ‘klank en muziek’op de juiste wijze wordt gedoseerd en ingenomen.  

Van feestelijke klanken worden vele mensen vrolijk. Eenvoudige feestmuziek kan voor anderen echter dom klinken. In die gevallen wekt een hupsakee-melodietje alleen maar irritatie.  Dat geldt ook voor opzwepende disco-ritmes die in de juiste omgeving voor opwinding en euforie zorgen maar die in andere situaties vaak als zeer storend worden ervaren. Klassieke muziek in een disco heeft een net zo vervreemdend effect als een disco-dreun tijdens een traditionele begrafenis. Hoewel er ook hier in beide gevallen natuurlijk uitzonderingen op de regel mogelijk zijn.

Sommige klassieke composities maken sluimerende gevoelens van verdriet, schuld en berouw in ons wakker. Maar ook kan er een gevoel van innerlijke rust  door ontstaan. Het ligt er maar aan hoe, wanneer, in welke vorm en onder welke geestelijke omstandigheden je het betreffende universele geluidsdrankje tot je neemt.

 Muziek en klanken vormen hoe dan ook een universele taal die in de hele wereld wordt verstaan en begrepen.  Maar ieder mens interpreteert de (via ipod, radio, tv, mobieltje, internet, straatmuzikanten en/of  winkelpromenades verspreide klanken) nu eenmaal op zijn of haar eigen manier.

Voor ieder mens met een normaal gehoor is het onvoorstelbaar dat de wereld ooit helemaal geluidloos  zou kunnen zijn. Wij kunnen ons het dagelijks bestaan immers niet voorstellen zonder dat er geluiden zijn. Vele geluiden dringen echter niet tot ons waakbewustzijn door zodat wij niet werkelijk beseffen dat zij desondanks invloed uitoefenen op ons onderbewustzijn en dus ook op ons gevoelsleven.  De menselijke stem is een van de geluiden die wij dagelijks horen. Er zijn stemmen die ons aangenaam in de oren klinken. Maar er zijn ook stemmen die ons ergernis bezorgen. De intentie waarmee mensen tot anderen spreken is als het ware een onderliggende lading die het stemgeluid sterk kan beinvloeden. Een hatelijke ondertoon kan ons pijn doen. Een droevige lading raakt ons zeker ook. We voelen medelijden of worden er juist kriegelig van. De menselijke stem is een constant aanwezige geluidsbron die onze hersengolven beinvloedt, meestal zonder dat wij die invloed bewust registreren. Een kind kan zich lang beroerd voelen als het wordt afgesnauwd door vader of moeder. De kille stem dringt door tot in de hersengolf-patronen en veroorzaakt daar fluctuaties. Een dreigende klank in een stem kan ons onbewust bang maken, zelfs wanneer het gaat om de stem van een dictator die wij slechts van de tv kennen.


muziek-als-medicijn muziek-als-medicijn-2 muziek-als-medicijn-3 muziek-als-medicijn-3 meditatie muziek