meditatie muziek
Nada Brahma - De wereld IS geluid

Ieder mens zou zich moeten verdiepen in de deels nog onbekende geluidswerkelijkheid die zelfs het heelal tot in de verste uithoeken vorm en kracht geeft . Nada Brahma (de wereld IS geluid) zegt men in Oosterse culturen. ‘In den beginne was het Woord. En het Woord was bij God. En het Woord WAS GOD’ vertelt ons de Bijbel. (Woord = Geluid = Geluidsgolven = Trilling). In de wereld in ons zelf, om ons heen en in de atomen die de totale Schepping vorm geven klinkt geluid. Bepaalde geluiden kunnen ons gevoelsmatig maken en breken wanneer wij niet beseffen dat zij er zijn en dat zij onze hersengolven en emoties beroeren.

Wanneer er vanuit de verte bijna onhoorbaar het geluid van een rijdende trein klinkt bestaat de kans dat wij dat geluid niet bewust horen omdat wij bijvoorbeeld op een terrasje zitten en daar in een boeiend gesprek verwikkeld zijn. Ons onderbewustzijn registreert het geluid in de verte echter wel.  Iemand die een paar jaar geleden een leuke treinreis naar een mooie vakantiebestemming heeft gemaakt kan onbewust een prettig gevoel krijgen wanneer het onderbewustzijn het onbewust gehoorde treingeluid van nu koppelt aan het geluid van de vakantietrein van toen. Het onderbewustzijn heeft dat geluid namelijk indertijd opgeslagen en bewaard. Maar wanneer iemand ooit een treinongeluk van nabij heeft meegemaakt zal de onbewuste associatie op dat terras leiden tot een gevoel van onbehagen dat het gezellige terrasgesprek opeens overschaduwt. Op het ene moment voel je je goed en ontspannen en op het andere moment ben je, nog steeds zittend op dat gezellige terras, opeens een beetje angstig en gespannen. Niemand weet op zo’n moment dat het niet bewust opgemerkte geluid van die trein in de verte de innerlijke rust van een van de gesprekspartners verstoorde en ook de betreffende persoon zelf beseft dat meestal niet bewust. Het gevoel van onbehagen wordt misschien zelfs onterecht op een van de gesprekspartners geprojecteerd.


Zelfonderzoek is daarom van groot belang. Wie of wat veroorzaakte de plotselinge stemmingwisseling? Een gerichte meditatie sessie kan de betreffende persoon in contact met zijn of haar onderbewustzijn brengen. In veel gevallen wordt de verborgen boodschap van het pijnlijke treingeluid van weleer in de bewuste herinnering naar boven gebracht. Vooral in de alpha-sfeer wordt de kloof tussen bewustzijn en onderbewustzijn gemakkelijk overbrugt.

Het zal duidelijk zijn dat wij het medicijn ‘klank en muziek’ niet als een universeel wondermiddeltje tegen alle kwalen mogen beschouwen. Maar muziek en klanken kunnen ons wel helpen om bepaalde golfpatronen in onze hersenen te veranderen zodat wij daardoor in staat zijn om de vele onbewuste gebeurtenissen, die in ons brein zijn opgeslagen,  tot bewuste herinneringen en ervaringen te maken.

 Zo kan het geluid van een trein in de verte, onbewust hoorbaar op een gezellig terras,  bijvoorbeeld losgekoppeld worden van de traumatische ervaring van het treinongeluk.  Pas wanneer je weet waarom of waardoor je je opeens beroerd voelt kun je proberen om dat gevoel in het juiste perspectief te plaatsen en het  vervolgens los te laten..

Muziek is er feilloos toe in staat om emoties in mensen te verwekken. Klanken, zoals het overdonderende gedreun van een grote Chinese gong, of het strelende geluid van Tibetaanse klankschalen,  brengen via de geluidsgolven die ze verspreiden trillingen teweeg in lichaam en geest van de toehoorders. Ook een trillende stemvork kan emoties in ons los maken. Het psychologische effect van een kerkorgel is ook bekend. De imposante geluidstrillingen vullen de ruimte en brengen de mensen in  gevoel dichter bij elkaar. Er ontstaat saamhorigheid die tijdens het gezamenlijk zingen van geheiligde liederen alleen nog maar wordt versterkt. De trillingen van klanken en muziekpatronen kunnen op vele manieren een trefzekere aanval doen op innerlijke bolwerken van geestelijke spanning en beklemming die ons het leven soms moeilijk maken.

muziek-als-medicijn-2 muziek-als-medicijn-2 meditatie muziek muziek-als-medicijn-3 muziek-als-medicijn-4 muziek-als-medicijn-4