meditatie muziek
Positieve en negatieve stress

Een van de meest bekende verwekkers van geestelijk en lichamelijk ongemak (en dus ook van psycho-somatische ziektes) is het alom bekende fenomeen stress. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw had  vrijwel niemand in ons land ooit iets gehoord over stress. Tegenwoordig is er op dit gebied in brede kring veel kennis aanwezig. Iedereen ervaart van tijd tot tijd stress-gevoelens in zijn/haar eigen bestaan en benoemt die dan ook. Het aantal stresskippen in ons land is zo groot dat er vele legbatterijen mee gevuld kunnen worden. Iedereen heeft dus wel eens last van stress. Is het niet in de liefdesrelatie dan is het wel op het werk. Of juist door het ontbreken van een relatie en/of door het ontbreken van een vertrouwd sociaal referentiekader.

Deskundigen onderscheiden twee soorten stress, te weten; positieve-  en negatieve stress. Positieve stress is in principe heilzaam. Deze stress-variant helpt ons bijvoorbeeld als we achter het stuur van de auto wakker en alert moeten blijven. Wij zijn dan min of meer op een ontspannen manier gespannen. Vooral wanneer we mooi op tijd zijn voor de volgende afspraak zal de positieve stress (in de vorm van verhoogde waakzaamheid) ons een rustig en prettig gevoel geven. Maar wanneer we dan onverwacht in een file komen te staan waardoor we zeer waarschijnlijk te laat op ons afspraakadres zullen arriveren kan de positieve stress binnen een seconde omslaan in de negatieve vorm.  Het is van belang dat wij een dergelijke gevoelsverandering onmiddellijk herkennen.  Want dan is het mogelijk om er ook meteen  iets tegen te doen. Gespannen achter het stuur blijven zitten is in dergelijke gevallen onverstandig. Het is beter om even te bellen of te sms-en zodat men op het afspraak-adres weet dat je onverwacht in een file terecht bent gekomen. Zolang het niet gaat om de bekende dagelijks terugkerende en dus voorspelbare files zal er begrip zijn voor het feit dat je misschien net niet op tijd zult arriveren. Zo’n simpel handsfree telefoontje kan werken als de bekende zucht van verlichting en kan de negatieve stress op slag weer veranderen in de positieve en dus gezonde variant.

Stress wordt geboren in allerlei situaties waarin er inbreuk wordt gedaan op ons innerlijk evenwicht.  Iemand die jarenlang in een situatie verkeert die hij of zij eigenlijk niet wil, kan permanent stressgevoel ervaren. Zo kan een ongelukkig of emotieloos huwelijk voor beide partners stress opleveren. Je leeft in omstandigheden die je eigenlijk niet gewild hebt. Maar alles is verder goed en de kinderen zijn gezond. Wat wil een mens nog meer. Liefde misschien? Of een beetje avontuur? Het permanente stress-gevoel wordt weggedrukt en/of op de buitenwereld gericht. Een rookverslaving kan het gevolg zijn. Evenals agressief rijgedrag in het verkeer. De oorzaken van negatieve stress zijn onmogelijk allemaal in kaart te brengen.  Iedereen kan in zijn of haar leven talloze stress-verwekkers opsporen. Er zijn er teveel om op te noemen..


Hoewel iedereen dus wel weet wat er onder het begrip  stress wordt verstaan zijn maar weinigen van ons  in staat om opkomend stressgevoel in de kiem te smoren. Daarom krijgen veel stressgevoelens de kans om zich in een vluchtgebied in de hersenen te verschuilen waardoor zij daar, onopgemerkt, kunnen uitgroeien tot werkelijke mentale en fysieke blokkades en ziekten.   

Zelfonderzoek is daarom een must voor iedereen. Wanneer de oorzaak van het stressgevoel op tijd ontdekt wordt is het in feite een fluitje van een cent om jezelf van die stress te bevrijden. Bij dat proces van zelfonderzoek kan het medicijn ‘klank en muziek’ een heilzame wegwijzer zijn.  Het helpt je niet, als je met een rood-aangelopen hoofd en met gespannen mond- en nekspieren met grote zekerheid verkondigt dat je niet gevoelig bent voor stress. Jouw omgeving aanschouwt jouw krachtige ontkenning immers, en weet dus wel beter. Vele mensen herkennen  opkomende stress patronen helaas (veel) eerder in de ander dan dat zij dit ongemak in zichzelf herkennen.


muziek-als-medicijn-3 muziek-als-medicijn-5 meditatie muziek muziek-als-medicijn-3 muziek-als-medicijn-5