Spiritualiteit?

De Oosterse zienswijze op het gebied van energie en materie sluit bijna naadloos aan bij de nieuwste atoom-wetenschappelijke inzichten.  De zogenoemde Quantum-fysica leert ons immers dat mensen verschijningsvormen zijn van energievelden en materiedeeltjes.

Wetenschap? meditatie muziek

Volgens verscheidene vooraanstaande atoom-wetenschappers zou het universum wel eens ontstaan kunnen zijn uit een onbekende bron die niet door mensen en/of met behulp van geavanceerde apparatuur aanschouwd kan worden. Deze bron schijnt ( los van tijd en plaats)  gigantische hoeveelheden energie en materie voort te brengen.  Althans zo lijkt het.  Het heelal wordt nog steeds groter en groter.  Dat proces van ongeremde groei  vindt al plaats sinds de Big Bang oftewel sinds de dag waarop de Almachtige Schepper de eerste versie van zijn scheppingswerk voltooide.  Sterrenstelsels, die al miljoenen lichtjaren oud zijn, imploderen uiteindelijk en veranderen dan in zwarte gaten terwijl er elders in het heelal nog steeds nieuwe sterren geboren worden.   Onder, achter, en in al deze atomaire processen schijnt een onderliggende kracht werkzaam te zijn. Tot op heden heeft echter geen enkele wetenschapper met zekerheid kunnen aantonen dat een dergelijke scheppende oerbron ook werkelijk als een zelfstandige kracht bestaat. Want zelfs de allergrootste wetenschappers ter wereld zijn aan de materiewereld gebonden en beschikken daardoor over een beperkt gezichtsveld.

Binnen het Hindoeisme wordt de mens gezien als een wezen van licht dat een materie-vorm heeft aangenomen. Dat lichtwezen vindt zijn/haar oorsprong in een hogere werkelijkheid. In die esoterische (verborgen) werkelijkheid leven verscheidene goden en godinnen. Hun karakters weerspiegelen de karakters en eigenschappen van alle aardse stervelingen die in het bestaan van deze goden geloven.

Begrippen als ‘spiritualiteit’, ‘meditatie’ en ‘meditatie muziek’ zijn in de Oosterse wereld algemeen bekend en werkzaam.

In het Hindoeisme, het Boeddhisme en het Taoisme gaat men er vanuit dat wij (als wezens van licht) verschillende Chakra’s in ons lichaam meedragen. Chakra’s zijn volgens de Hindoe’s draaiende energie-centra die de energie van de kosmos in golven en stromingen naar ons toe trekken. Deze energie-stromen worden via de Chakra’s door ons hele lichaam verspreid.

Een verstoring van de stromingen in een bepaalde Chakra heeft meteen ook een verstoring in het stoffelijk lichaam tot gevolg.

In het Oosten richt men zich vaak via meditaties (en vaak ook met behulp van meditatie muziek) op deze Chakra’s. Zo hoopt men het innerlijk evenwicht te kunnen behouden en verstoord evenwicht te kunnen herstellen.

In de meeste spirituele gemeenschappen gaat men er vanuit dat er zeven Chakra’s bestaan. (Volgens sommige stromingen zijn er meer).

De Oosterse namen van de zeven Chakra’s zijn (van boven naar beneden gezien) Sahasrara, Ajna, Vishudda, Anahata, Manipura, Swadhisthana en Muladhara.

Een menselijke wetenschapper is dan ook te  vergelijken met een bacterie die op een sinaasappel leeft.  De sinaasappel ligt in een krat met honderd andere sinaasappels. Het krat staat in een grote koelcel met daarin duizend andere kratten die allemaal ook gevuld zijn met  sinaasappels. Ook staan er honderden kratten met appels, peren en fruitdruifjes in de betreffende koelcel.  

Lees verder.... spiritualiteit-of-wetenschap