Christendom Boeddhisme Hindoesme New age Jodendom Islam youtube-1-muziek-en-lessen meditatie muziek De drie religies van de joodse stamvader Abraham:

Het Jodendom, het Christendom en de Islam. In deze drie grote wereldreligies, waarvan de Bijbelse figuur Abraham  de stamvader is, en waarin het scheppingsverhaal van Adam en Eva een belangrijke rol speelt, bestaan er verschillende opvattingen over ‘geloof, gebed, meditatie en muziek’. Opvattingen vanuit de christelijke visie zijn onder meer te vinden op deze website. Voor informatie over ‘muziek in de Koran;  klik hier. Informatie over ‘muziek in de (Joodse) Thora is te vinden op deze Engelstalige site en (Nederlandstalig); hier.

De Joden geloven in 1 God, die de schepper van het universum is. Zij beschouwen de Thora (de Hebreeuwse bijbel) als het woord van God.De Joden geloven dat de Messias (Christus) nog moet komen. Het Christendom is voortgekomen uit het Jodendom.  Christenen geloven dat Christus (de Messias) wel al op aarde is geweest.  Ook christenen geloven in het bestaan van 1 almachtige God. De Christelijke Bijbel bestaat uit het oorsponkelijk Joodse Oude Testament en het  Griekse Nieuwe Testament. De Islam is van latere datum en kan tot op zekere hoogte worden gezien als een  afsplitsing en/of poging tot vernieuwing van de religies van het Jodendom en het Christendom. Het heilige boek van de Islam is de Koran en de meest geheiligde profeet is niet Jezus maar Mohammed.

In alle drie geloven  staat 1 God centraal die volgens sommige gelovigen 1 en dezelfde is, ondanks de verschillen die er zijn in uitleg en interpretatie van heilige boeken en teksten. Anderen daarentegen geloven stellig dat alleen hun eigen groep de ware God kent en aanbidt.  De meest-militante vertegenwoordigers van deze groepen kennen we als fundamentalisten en/of als ultra-orthodoxen.

(Er leven ongeveer 13 miljoen Joden, twee miljard Christenen en een miljard Islamieten op aarde) Diverse YouTube kanalen met (en over) meditatieve muziek: